Sunday, September 13, 2009

Blog popularity

Блог олны танил болох тухай
Судлаачид блог яаж олонд танил болох явцыг задлан шинжилсээр байна. Үүнийг тодорхойлох үндсэн 2 хэмжүүр байдаг: ишлэл /RSS or Atom/-ээр эсвэл гишүүнчлэлийн холбоос (ж: блог жагсаалт /blogroll/)-оор олонд танил болдог. Блог жагсаалтаар олонд танигдахад тодорхой хугацаа шаардлагатай байдаг бол тогтмол холбоос /permalinks/ нь блогийг маш хурдан олны танил болгож чаддаг гэдэг нь блог бүтцийн судалгааны гол дүгнэлт юм. Бас тогтмол холбоос нь хүмүүс блогийн агуулгыг үнэхээр уншиж байгаа эсэхийг тэмдэглэж, түүний агуулга нь тухайн нөхцөлд хэр ач холбогдолтой эсвэл тэмдэглүүштэй эсэхийг бүртгэдэг тул блог жагсаалтаас илүү түүнийг хэр олон уншигдсан, хүлээн зөвшөөрөгдсөн эх сурвалж болохыг илэрхийлэх боломжтой.
MIT Media Lab-ийн судлаачид блогийн нийгмийн үнэ цэнийг тодорхойлох зорилгоор blogdex төслийг хэрэгжүүлж, вэбээр дамжуулан мянга мянган блогийн мэдээллийг цуглуулсан. Энэ мэдээллийг 4 жилийн турш цуглуулж, блог сүлжээгээр хамгийн их тархаж байгаа мэдээллийг автоматаар тодорхойлж, тэдгээрийг шинэ байдал болон хандалтын тоогоор нь эрэмбэлж байсан. Тиймээс ч үүнийг хамгийн анхны агуулга мөрдөгч /memetracker/ гэж үздэг. Энэ төсөл тийм удаан үргэлжлээгүй боловч түүний үүргийг одоо tailrank.com гүйцэтгэж байна.  
Technorati нь блог эрэмбэлэлтийг орж ирэх холбоосын тоогоор харин Alexa Internet нь Alexa Toolbar хэрэглэгчийн даралтын тоогоор гүйцэтгэдэг. 2006 оны наймдугаар сард Technorati нь интернэт дэх хамгийн их хандалтай блогоор Хятадын жүжигчин Xu Jinglei-ний блогийг шалгаруулсан. Энэ блог  хандалтын тоо 50 саяд хүрч дэлхийн хамгийн олон хандалттай блог боллоо гэж Хятадын мэдээллийн Xinhua агентлаг мэдээлсэн. Мөн Technorati нь Boing Boing блогийг багаар бичигддэг хамгийн олон уншигчтай блогоор шалгаруулсан.
Хамгийн алдартай memetracker-уудыг жагсаавал: 
 1. Digg.com         
 2. Ensembli          
 3. Slashdot
 4. Reddit             
 5. Technorati       
 6. Techmeme       
 7. Polymeme        
 8. TagSum
 9. Wikio   
 10. MemeTracker.org     
 11. MemeTracker (Drupal)                  
 12. MicroPlaza                 
 13. KnowYourMeme
        
  Эх сурвалж:

  No comments: