Saturday, August 22, 2009

Блогийг яаж хийж болох вэ?

Блогийг энгийн текстээс эхлэн амьд /online, live/ видео байдлаар ч хийж болно. Ингээд блог, түүний төрлийн тухай өмнөх бичлэгээ үргэлжлүүлье.
Блогийг мэдээллийн хэрэгслээр нь / By media type
Видео агуулсан бол vlog, холбоос агуулсан бол linklog, зураг агуулсан бол sketchblog, фото зураг агуулсан бол блогийг photoblog гэж нэрлэдэг. Богино бичлэг дээрх хэрэгслүүдийн донжтой хослол бүхий блогийг tumblelogs гэдэг. Эхлээд бичлэгийг  бичгийн машинаар цаасан дээр шивээд түүнийгээ татаж оруулах /scan/ байдлаар үүсгэсэн блогийг typecast эсвэл typecast blogs (typecasting (blogging)) гэдэг. Phlog гэж нэрлэгддэг цөөн тооны блог нь Gopher Protocol дээр үндэслэдэг.
Блогийг тоног төхөөрөмжөөр нь / By device
Блогийг хийхэд ямар төрлийн тоног төхөөрөмж ашигласнаар нь түүнийг тодорхойлж бас болно. Жишээлбэл гар утас /mobile phone/ эсвэл  PDA гэх мэт хөдөлгөөнт хэрэгслээр бичигдсэн блогийг moblog гэж нэрлэдэг. Мөн блогийг утасгүй вэб камер ашиглан текст, видео, зураг агуулсан тухайн хувь хүний өдөр тутмын амьдралын амьд тэмдэглэл хийхийн тулд зөөврийн компьютер, EyeTap төхөөрөмжөөс шууд вэб сайт уруу дамжуулж хийж болно. Ингэж видео, текст хослуулан хагас автоматжуулсан байдлаар блог хийхийг sousveillance буюу эсрэг ажиглалт хийх гэж нэрлэдэг. Ийм сэтгүүл зүйг өнөөдөр магадлах, баталгаажуулах зорилгоор хууль хяналтын байгууллагад ч ашигласаар байна.
Эндээс блогийг хийхдээ тухайн сэдэвтэй холбоотой зураг, дуу хөгжим, видео дүрс зэрэг  мэдээллийн хэрэгслээр баяжуулвал төдийчинээ ойлгомжтой, агууламж сайтай болж чаддаг.
Блог хэрэглээг авч үзвэл хувь хүн, бизнесийн байгууллагаас эхлээд тагнаж цагдаж байдаг төрийн байгууллага хүртэл нийгмийн аль ч салбарт ашиглах боломжтой, ашигласаар ч байна гэж хэлж болно.
Эх сурвалж:

1 comment:

Mend-Orshikh Amartaivan said...

Зүгээр л гайчлаа. Маш сонирхолтой мэдээлэл байлаа. Five star!